kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Aktuálně

 

Naše MŠ je realizátorem projektu Evropské unie

 

Tentoprojekt je financován zESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvímOP VVV

(http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv).

Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

- šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Mateřská škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 398, příspěvková organizace

je realizátorem projektu

Rozvoj předškolního vzdělávání v Mateřské škole Rumburk, Vojtěcha Kováře 398

Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007670

Výčet aktivit projektu:

I/1.1 Školní asistent – personální podpora MŠ

I/2.1 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin

I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP V rozsahu 16 hodin – čtenářská pregramotnost,                                 matematická pregramotnost

I/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Doba realizace projektu: 01. 09. 2017 – 31. 8. 2019

Výše finanční podpory: 303 072,- Kč

Attachments:
Download this file (1.jpg)Projekt plakát 1[ ]327 kB
Download this file (2.jpg)Projekt plakát 2[ ]195 kB
Download this file (Návrh plakátu (3).pdf)Projekt[ ]1105 kB