kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Aktuálně

 

Naše MŠ je realizátorem projektu Evropské unie

 

Tentoprojekt je financován zESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvímOP VVV

(http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv).

Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

- šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Mateřská škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 398, příspěvková organizace

je realizátorem projektu

Rozvoj předškolního vzdělávání v Mateřské škole Rumburk, Vojtěcha Kováře 398

Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007670

Výčet aktivit projektu:

I/1.1 Školní asistent – personální podpora MŠ

I/2.1 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin

I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP V rozsahu 16 hodin – čtenářská pregramotnost,                                 matematická pregramotnost

I/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Doba realizace projektu: 01. 09. 2017 – 31. 8. 2019

Výše finanční podpory: 303 072,- Kč

Zápis 2018

 Dne 3.5.2018  v  10.00-11.30 a 14.00-16.00 hodin

  • S sebou přineste rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonných zástupců
  • očkovací průkaz dítěte

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti od tří do šesti let. Podle novely školského zákona je od školního roku 2017/18 povinný rok předškolního vzdělávání před zahájením školní docházky ( §34 odst.1. zákona č. 561/2014 Sb., zákona 178/2016 Sb.) a nárok na umístění všech čtyřletých dětí s trvalým pobytem v Rumburku. Přednostní právo na umístění mají děti ze spádového školského obvodu, který stanovuje Obecně závazná vyhláška města Rumburk.

Naše spádová oblast.

ulice - Březová, Dlouhá, Dolní, Horská,  Hraniční, Kalná, Lovecká, Malá, Matějova, Matušova, Na Pěšině, Na Příkopech, Na Svahu, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Pekařská, Rolnická, Skalní, Sportovní, Stanko Vodičky, Střelecká, Šikmá, Tichá, U Jiskry, U Potoka, U Stadionu, Větrná, Vodní, Vojtěcha Kováře, Zadní, Zámečnická

Veškeré potřebné tiskopisy jsou ke stažení v kategorii ZÁPIS.

Zápis 2018

OLYMPIÁDA

Dne 24. 5. 2018 se uskuteční  v Jiříkově sportovní dopoledne pro školáky a děti z ostatních školek ve výběžku.

Školáci si přinesou v batůžku: sportovní oblečení, obuv a láhev s pitím.

Přiveďte své děti nejdéle do 7:00 hodin, návrat po 14:30 hodin. 

cartoon-winners-podium-vector

VÝSLEDKY PŘÍJMACÍHOÍ ŘÍZENÍ DO MŠ naleznete ZDE