kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Česko - německá spolupráce

Česko - německá spolupráce naší MŠ s německou MŠ byla zahájena v roce 2003.

Obě mateřské školy společně připravují každoročně zábavné akce pro děti, střídavě v české a německé MŠ. Dále pořádají vzájemné návštěvy mezi mateřskými školami při příležitosti nějakých oslav - např. Mikulášská besídka, Indiánské léto.

V rámci této spolupráci jsou na obou partnerských školách organizovány zájmové kroužky s vyukou jazyků. U nás jazyka německého v Eibau jazyka českého.

V budoucnu jsou plánovány další formy spolupráce - výměnné pobyty dětí, další společné akce pro děti z obou MŠ.

Adresa partnerské MŠ

Kindergarten Spatzennest
Kirchstrase 30a
02739 Eibau