kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Zápis 2018

Zápis 2018

 Dne 3.5.2018  v  10.00-11.30 a 14.00-16.00 hodin

  • S sebou přineste rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonných zástupců
  • očkovací průkaz dítěte

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti od tří do šesti let. Podle novely školského zákona je od školního roku 2017/18 povinný rok předškolního vzdělávání před zahájením školní docházky ( §34 odst.1. zákona č. 561/2014 Sb., zákona 178/2016 Sb.) a nárok na umístění všech čtyřletých dětí s trvalým pobytem v Rumburku. Přednostní právo na umístění mají děti ze spádového školského obvodu, který stanovuje Obecně závazná vyhláška města Rumburk.

Naše spádová oblast.

ulice - Březová, Dlouhá, Dolní, Horská,  Hraniční, Kalná, Lovecká, Malá, Matějova, Matušova, Na Pěšině, Na Příkopech, Na Svahu, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Pekařská, Rolnická, Skalní, Sportovní, Stanko Vodičky, Střelecká, Šikmá, Tichá, U Jiskry, U Potoka, U Stadionu, Větrná, Vodní, Vojtěcha Kováře, Zadní, Zámečnická

Veškeré potřebné tiskopisy jsou ke stažení v kategorii ZÁPIS.