kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Kroužky

KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLÁKY:

V mateřské škole budou od 1.10.2016 probíhat kroužky pro předškoláky (děti rok před nástupem povinné školní docházky). Kroužky budou probíhat denně od 12 - 14h v době kdy mladší děti odpočívají na "lehárně".

Od 12 - 13h děti po obědě odpočívají na lehátkách, poslech pohádky, relaxační hudby... Od 13 - 14h probíhá kroužek.

KROUŽKY:

Sudý týden:

  • pondělí a středa: Hraní, psaní ( grafomotorika)
  • úterý a čtvrtek: Flétnička (Základy hry na flétnu...)

Lichý týden:

  • pondělí a středa: Šikovné ručičky (výtvarná a pracovní činnost...)
  • úterý a čtvrtek:  Hravá němčina

 

  • Každý pátek: příprava do školy