kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Podmínky přijetí do MŠ

Podmínky pro přijetí dítěte do mateřské školy

Do mateřské školy jsou přijímány děti na základě písemné žádosti rodičů, kterou podávají ředitelce mateřské školy ve vyhlášených dnech zápisu do MŠ.

Přijímány jsou zpravidla děti starší tří let, vyjímečně mladší, pokud jsou fyzicky a psychicky schopné zvládnout pobyt v mateřské škole. Přednost při přijímání dětí mají ze zákona děti, které následující školní rok nastoupí do základní školy.

 Při přijímání dětí se postupuje podle kritérií pro přijetí dítěte do MŠ na příslušný školní rok.