kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Školné a stravné

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2015/2016

Úplata za předškolní vzdělávání činí 300,- Kč / 1 měsíc.

Úplatu ze zákona č.561/2004 Sb., neplatí předškolní děti a rodiče dětí mladších, na které se vztahuje dle směrnice o úplatě osvobození od školní úplaty.

O osvobození žádají zákonní zástupci písemně a doloží k žádosti potřebná potvrzení.

Stravné:

  • děti do 6-ti let - celodenní stravné 29,- Kč
  • děti starší 6-ti let -celodenní stravné 30,- Kč